De historie van Schietvereniging Groningen

Als voorloper van de Schietvereniging Groningen, is op 29 mei 1900 de Afdeling Groningen van Vereeniging Volksweerbaarheid opgericht. De doelstelling van deze Vereeniging was: Door training in fysieke weer baarheid zal het volk beter kunnen functioneren in de veeleisende moderne maatschappij. Militaire oefening en gymnastiek zijn goed om uniformiteit en loyaliteit aan te kweken, voorwaarden voor orde en rust, en om het volk zedelijke weerbaarheid bij te brengen. De militaire oefening werd van af 1902 als onderafdeling onder de naam Schietvereniging Groningen voortgezet.

Diner Volksweerbaarheid. Aan de rechterzijde de heren Bakker, Loot, Van Dam, Hommen, Elzes, Bosma, Gosselaar, Meilink, van der Tuuk, Bosman, Van Voorst, ?, Borggreve, ?. Aan de linkerzijde van het vaandel de heren Frima, Van Messen, Van Lessen Keyzer, Zan Datum 1911-01-27

De schietoefeningen werden gehouden op de voormalige Linie van Helpman, de schietbaan in Tynaarlo en café Poelman, van Duinen en Café Horst aan de Grote Markt te Groningen. In 1940 is de Afdeling Groningen van Vereeniging Volksweerbaarheid ontbonden. In 1946 heeft de Schietvereniging Groningen als onderdeel van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Scherpschutters samen met de Vereniging tot bevordering van ’s Landsweerbaarheid de Vuurbanen onder het paviljoen van het Groninger Stadspark betrokken. In 1988 vond de verhuizing naar de kelderruimte aan de De Savornin Lohmanlaan plaats alwaar momenteel 6 schietverenigingen gehuisvest zijn.