De club

SV Groningen is rond 1900 ontstaan uit de ‘s landsweerbaarheidskorpsen die werden opgeheven. Doel van SV Groningen is naast de schietsport als belangrijkste bindende factor, het gezellig samenzijn met sportieve gelijkgestemden. De leden oefenen op verschillende locaties in Groningen. Op de wekelijkse clubavond in de Stad wordt met lucht en klein kaliber geschoten. Met groot kaliber schieten kan op de banen in Niekerk of Leeuwarden. Meer informatie hierover is te vinden onder ‘accommodatie’.

Onze vereniging heeft contacten met de Duitse schietvereniging Wilhelmshavener Schutzenverein.

Wilt u een introductie in de schietsport? Neem dan contact op met SV Groningen via info@svgroningen.nl of (050) 5269740 (alleen op donderdagavond). Tot ziens bij SV Groningen!

Een korte impressie van een sportief avondje schieten bij de Schietvereniging Groningen. De videobeelden zijn gemaakt op 19 april 2012 door AVE-Solutions.