Vertrouwens­contact­persoon

Maak je je zorgen over het bezit of de omgang met vuurwapens door een van de leden van SV Groningen? Het is belangrijk dat leden van de vereniging, maar ook familie, collega’s of vrienden, die zich zorgen maken, weten op welke manier zij een melding bij ons kunnen doen. Dit kan ook vertrouwelijk!

De vertrouwenscontactpersoon (VCP) is dan degene bij wie de leden, oud leden en omstanders van de vereniging die melding kunnen doen; de vertrouwenscontactpersoon treedt in dat geval op als intermediair en zal daarna (wanneer de VCP dit nodig acht) het bestuur en/of andere instanties (KNSA en/of Korpscheftaken van Politie) informeren.

De vertrouwenscontactpersoon is bereikbaar via het volgende e-mailadres: vertrouwenscontactpersoon@svgroningen.nl