Vertrouwens­contact­persoon

Maak je je zorgen over het bezit of de omgang met vuurwapens door een van de leden van SV Groningen? Het is belangrijk dat leden van de vereniging, maar ook familie, collega’s of vrienden, die zich zorgen maken, weten op welke manier zij een melding bij ons kunnen doen. Dit kan ook vertrouwelijk!

De vertrouwenscontactpersoon (VCP) is dan degene bij wie de leden van de vereniging die melding kunnen doen; de vertrouwenscontactpersoon treedt in dat geval op als intermediair en zal daarna het bestuur en/of andere instanties informeren (KNSA en/of Korpscheftaken van Politie) informeren.

De vertrouwenscontactpersoon is bereikbaar via het volgende e-mailadres: vertrouwenscontactpersoon@svgroningen.nl