Lid worden

We willen belangstellenden alle aandacht en begeleiding geven die nodig is. Daarom vragen we eerst een afspraak te maken via het onderstaande formulier.

Uw aanmelding dient de volgende informatie te bevatten:

Dit identiteitsbewijs dient u ook mee te brengen naar de schietvereniging.

De eerste drie avonden worden gezien als kennismakingsavonden. Voor deze 3 introductieavonden wordt een bijdrage van €30,- gevraagd. Na de introductieavonden kan een geïnteresseerde aangeven of hij/zij aspirant wil worden.

Is dit het geval, dan volgt een evaluatiegesprek met het bestuur en een proefperiode van ongeveer 1 tot 3 maanden. Tijdens de proefperiode wordt de aanmelding bij de KNSA in gang gezet.

Verenigingswapen en eigen wapen
Om kennis te nemen van de veiligheidsregels en te leren omgaan met een pistool of geweer wordt door de aspirant alleen onder begeleiding geschoten. Voor aspiranten en leden die niet over een eigen wapen beschikken, heeft de vereniging voor alle disciplines verenigingswapens ter beschikking.Het aanschaffen van een eigen wapen is pas mogelijk één jaar na het accepteren als lid van de schietvereniging. Dit is in de Wapenwet bepaald. Het bestuur van de schietvereniging en de politie nemen de beslissing of er een verlof voor het aanschaffen van een eigen wapen wordt verstrekt.

Voor het (aspirant)lidmaatschap heeft u nodig:

Verklaring Omtrent Gedrag (informatie over het aanvragen: zie hieronder)
Geldig legitimatiebewijs.

Aanvraag VOG
Voor het (aspirant)lidmaatschap is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vereist. Het VOG aanvraagformulier kan op de vereniging worden verkregen. Het aanvraagformulier zelf invullen en ondertekenen; ondertekening door de schietvereniging is een vereiste.

Het ingevulde formulier moet op het gemeentehuis van de woonplaats worden ingeleverd. De kosten zijn ongeveer € 40,-. Het Ministerie van Justitie stuurt het VOG per post naar het opgegeven huisadres. Een registratie bij politie of justitie heeft tot gevolg dat door het ministerie geen VOG zal worden afgegeven. Zonder VOG kan men geen aspirant worden.

Contributie 2023

Type lidContributieContribute KNSATotaal
Lid€ 217,50 € 42,50 € 260,-
Junior lid A 18-20 jaar€ 217,50 € 22,- € 239,50
Junior lid B 15-17 jaar€ 217,50 € 17,- € 234,50
Nieuw lid per maand*€ 200,-*€ 42,50 en eenmalig € 42,50 entreegeld€ 285,-

* Berekening kosten nieuw lid: €200,00 / 12 * resterende maanden + €42,50 contributie KNSA + eenmalig € 42,50 entreegeld

Munitie
Naast de contributie zijn er voor aspiranten ook nog andere kosten. De munitie die men op de schietavonden gebruikt, dient bij de vereniging te worden gekocht. De niet gebruikte munitie wordt bij de vereniging bewaard. Meenemen is wettelijk alleen toegestaan met een geldig verlof voor een wapen en munitie.